Upravni odbor

VODSTVO ŠD SELCA – MANDAT 2020-2021

Predsednik: BRANE BERTONCELJ

Člani izvršilnega odbora:
MARKO LOTRIČ
BRANKO LAVTAR
GAŠPER BENEDIK
MITJA LOTRIČ
TOMAŽ HABJAN
BORUT FEJFAR
STANE ŠOLAR
BOŠTJAN BERNIK
TADEJ BERNIK

Nadzorni odbor:
BORIS NASTRAN
FLORJAN ŠTURM
ANDREJ HABJAN