Kontakt

ODDAJA PIKNIK PROSTOROV IN IGRIŠČ
T: +386 (0)4 51 47 776
M: +386 (0)31 352 584

ŠPORTNA DEJAVNOST
Tadej Bernik
M: +386 (0)41 746 406
lige.rovn@gmail.com

PREDSEDNIK
Brane Bertoncelj
M: +386 (0)31 613 272
brane.bertoncelj@alples.si